Závitníky Whitworth stále nachází uplatnění

Edison a Whitworth – dva lidé, jejichž sláva dodnes září a nepohasla ani v důsledku zákazu běžného prodeje vláknových a halogenových žárovek a ani kvůli celosvětové nadvládě metrického závitu. Tito pánové se zasloužili v době počínajícího rozmachu průmyslové revoluce o rozvoj elektrotechniky a strojírenství, což lidem přineslo rozvoj železniční a později i silniční dopravy, elektrifikaci a osvětlení silnic, měst a obcí.

závitník při práci

Whitworthův závit byl a je stále pojem

Závit je pevné spojení kovových i nekovových součástí a nedokážeme si bez něj představit moderní svět. Setkáte se s ním v každém výrobku spotřební elektroniky, v domácích spotřebičích, je součástí nábytku, stavebních konstrukcí a samozřejmě veškerých dopravních prostředků. Dnes se nejčastěji používá závit metrický, ale nebylo tomu tak vždy a existují stále země, kde je mnohem více rozšířený, než jeho mladší konkurent.

obráběcí nástroje

Anglie a USA – metrický závit zcela ovládl strojírenský trh celého světa a naprosto převládá ve výrobcích mnoha různých odvětví. Některé země si však stále „nostalgicky“ udržují své vlastní zavedené systémy výroby a nahrazují v řadě případů stoupání a úhel metrického závitu jeho předchůdcem – Whitworthovým závitem. Jsou to především Velká Británie (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko) a také Spojené státy, Nový Zéland a Austrálie.

Můžete se tedy docela běžně setkat s tímto závitem u strojů a zařízení, v automobilovém a leteckém průmyslu, u domácích spotřebičů a elektroniky, jízdních kol, motocyklů, nábytku a dalších výrobků.

S Whitworthovým závitem je to tedy jako s délkovými jednotkami „palec, yard nebo míle“, kubickými jednotkami „gallon, pinta, unce“ a dalšími prvky angloamerických měrných veličin. Nedá se očekávat, že by se to v horizontu několika let či desítek let změnilo, a tak jsou stále závitníky Whitworth platné a potřebné ve strojírenské sériové i zakázkové výrobě, v opravárenství a v dalších činnostech, např. mezi sběrateli a provozovateli historických kolejových vozidel, automobilů a dalších retro muzejních exponátů.