Vyrážíte občas do zahraničí bez cestovního pojištění?

Může se přihodit, že v rámci cestovní horečky na toto zapomenete a spoléháte se, že máte cestovní pojištění k platebním kartám. Někomu to může přijít zbytečné, protože na těch pár dní se vám přeci nemůže nic stát. Je ale velmi důležité, si před cestou vše zkontrolovat. Některé banky toto nabízejí automaticky k vydané platební kartě. Někdy dokonce nabízejí placení léčebných výloh i ostatním členům rodiny, pokud tedy cestují s vámi. A jsou i banky, co účtují poplatek za cestovní pojištění ročně.
bota nad slupkou
Zaplatíte si jej v rámci zahraniční cesty začátkem roku, ale platí vám po celý rok. Pokud ale víte, že tuto službu sjednanou nemáte, měli byste se informovat o těchto možnostech nebo sjednat individuálně přímo na plánovanou zahraniční cestu, na určitý počet dní. Náhoda si totiž nikdy nevybírá a bohužel se může přihodit cokoliv.
odtahování auta
EU
Pokud jste na území EU, každý pojištěnec má modrou kartičku tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění, a vy se můžete se spolehnout, že máte nárok na nezbytnou péči v těchto státech: po celé Evropské unii, Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu a ve Švýcarsku. Nezbytná péče zahrnuje vše, co potřebujete, pokud jste mimo naši republiku. To znamená, že máte nárok na vše, co každý občan v dané zemi, ve zdravotnickém zařízení, které je součástí veřejného systému a má smlouvu s veřejnou zdravotní pojišťovnou. V těchto zemích se ale jednotlivé podmínky liší a je dobré si je předem přečíst.
krvácení prstu
Ve vybraných zemích
S některými státy má Česká republika uzavřeny bilaterální smlouvy o poskytování péče, máte tam tedy nárok také alespoň na neodkladnou péči. Patří mezi ně: Makedonie, Srbsko, Černá Hora a Turecko. Ale i zde má každá země svá specifika a je potřeba je znát.
Ostatní země
V ostatních případech, pokud jste v jiné zemi, je sjednání pojištění opravdu velmi důležité. Pokud by se vám stal úraz, nebo způsobíte újmu jiné osobě na majetku nebo zdraví, platíte veškeré výdaje s tím spojené v plné výši.

Nenechávejte proto nic náhodě a přečtěte si pozorně všechny informace o zemi, kterou hodláte navštívit, abyste si mohli v klidu užít vaši cestu, .