Revize elektoniky a instalace

Jistě každý z nás moc dobře ví, jak nebezpečná dokáže elektřina být. Tento základní fakt se učí malé děti už ve školkách, a přesto bývá elektřina jedním z nejčastějších důvodů katastrof. Mnohdy stačí pouze vadný, či starý kabel elektronického spotřebiče, aby nás zasáhly nemalé škody, přičemž, pokud máme štěstí, je škoda pouze finanční. Těmto problémům se dá snadno předejít jejich zjištěním, a možná Vás dokonce překvapí, že tyto prohlídky bývají v některých případech dokonce povinné.

elektro-spotřebiče

Revize elektriky zahrnuje jednak celkovou revizi elektroinstalace, která se dále rozděluje na revizi výchozí, tedy v případech novostaveb, či budov po rekonstrukci, a na revizi pravidelnou, která patří mezi povinné, a to především pro firmy, či bytové domy. Ta se pak (jak už název napovídá) opakuje každé tři roky pokud jde o školy, školky, ubytovací zařízení, či o studené, vlhké, nebo prašné prostory. Opakování po dvou letech se pak týká například kin, divadel, obchodních center, či prostor určených ke shromažďování lidí, pro více než 250 osob.

revize

Další službou je pak (sice) dobrovolná, ale přesto doporučovaná revize elektronických spotřebičů. Její samotný průběh začíná úvodní soupiskou, kdy je technik obeznámen s (případnou) předešlou revizí, a také se všemi spotřebiči, jejichž názvy a technické parametry se následně zapíší do soupisu, a stanoví jejich třídy. Dalším krokem je odpojení veškerých spotřebičů od sítě a prohlídka jejich napájecích kabelů. V tomto momentě technik může odhalit případnou špatnou izolaci, hrozící zkrat, či uvolněné spoje. Poté se měří hodnoty unikajícího proudu a odpor, které se mohou prověřit opětovným zapojením spotřebičů. Na závěr pak technik kontroluje všechny náležitosti a vyhotoví dokumentaci. Ať už je pro Vás revize povinná, či nikoliv, jistě se Vám vyplatí. Vždy je lepší katastrofám předcházet, než-li následně řešit nemalé škody.