Příprava chaty či chalupy na zimu.

Pokud nevyužíváte svůj druhý domov celoročně, nezbývá vám v tuto dobu nic jiného, než jej pořádně připravit na zimu. Musíte jej pečlivě připravit na drsné povětrnostní podmínky, které nastanou v zimním období a také na případnou nezvanou návštěvu nějakého zlodějíčka.

zasněžený dům v lese

Začneme od střechy a postupujeme směrem dolů. Vyplatí se na střechu vystoupit a prohlédnout si zblízka stav střešní krytiny. Uvolněné šrouby musíme dotáhnout, případně vyměnit. Také doplníme chybějící části krytiny. Vše musíme zajistit tak, aby případný vítr neměl šanci krytinu nadzvednout a následně utrhnout. Krytinu také nadzvednout dokáže i troška vody, která třeba v létě neškodně proteče a které jsme si tudíž nevšimli. V zimě voda zamrzne a zvětší objem a započne dílo zkázy.

Pozornost věnujeme samozřejmě okapům. Všechny dokonale vyčistíme od navátého listí, jehličí či jiného náletu. Vyplatí se jej překrýt speciální drátěnou ochranou, která propustí vodu ale ne nečistoty, které pak okap mohou ucpat. Funkčnost okapu ověříme propláchnutím vodou.

V neposlední řadě se věnujeme oknům. Zkontrolujeme a opravíme jejich zámky. Zkontrolujeme funkci a pevnost okenic. Okenice zavřeme a pečlivě zevnitř zajistíme. Zabráníte tak jejich vylomení silným větrem, znesnadníte vstup do domku nevítanému návštěvníkovi.
sníh na střeše

Pro případ, že se vám do domku přece jen někdo vloupe, odvezte vše, co je nějak cenné. Odvezte veškerou elektroniku, cenné suvenýry, obrazy, sošky. Nenechávejte žádný alkohol ani žádné jídlo. Tyto problematické osoby neoplývají zrovna kladnými vlastnostmi. Pokud se někde vloupají, často způsobí svým konáním větší škody, než vznikne na odcizených věcech. Jen tak, snad pro zábavu, napáchají spoustu zbytečné škody. Třeba rozpárají peřiny, rozsypou mouku, pomalují stěny. Kdo ví. co ji v těch chvílích koluje hlavou a v žilách.

Domek pečlivě uzamkneme a zajistíme mříží. Taktéž se snažíme zajistit branku v oplocení, pakliže nějaké máme. Je hotovo. Nezbývá, než se s domkem rozloučit a těšit se na jaro.