Nezapomeňte na odškodnění

Pokud se člověk chystá využít služeb letecké společnosti se sídlem v Evropské unii nebo zemích spadajících pod regulaci EC 261/2004, letecké společnosti sice odjinud, ale zde působící, respektive cizí společnosti odlétající z tohoto prostoru mimo něj, neměl by zapomínat na jedno. A sice na to, že nebude-li přepraven tak, jak má, může se mu dostat v konkrétně vyjmenovaných případech i nemalého odškodnění.

letadlo na ploše

Pokud totiž dojde ke zpoždění takového letu o alespoň taxativně stanovený časový úsek, respektive pokud je takový let zcela zrušen, má cestovatel v případě, že je na vině sama letecká společnost, nárok nejen na občerstvení, možnost zatelefonovat si či poslat e-mail, náhradní dopravu a v případě čekání přes noc i ubytování v hotelu a dopravu tam a zpět, ale i na finanční kompenzaci, dosahující v maximu až šesti set eur.

Ovšem je nasnadě, že se letecké společnosti do placení zrovna nehrnou. Je tudíž naprosto běžné, že si člověk o takové odškodnění musí zažádat. A pak?
Pak se začnou takové společnosti nejednou vykrucovat a svádět vinu na okolnosti, které nemohly ovlivnit a za něž tak odškodnění platit nemusí. Nebo zarytě mlčí a doufají, že to žadatel nakonec vzdá sám, nemaje sílu, čas ani nervy na to, aby je vláčel s nejistým výsledkem po soudech.

letištní hala

A právě v takových chvílích je dobře, že máme právníky, kteří se na odškodnění za zpožděný let přímo specializují. Vědí, kde zjistit, jak se věci mají, vědí, kde a jak zažádat, umí se i obrátit na soud a dotáhnout to až do konce. A navíc jsou pro neuspokojené cestující učiněným ternem i proto, že si berou provizi jenom a pouze tehdy, když spor vyhrají a člověku ono odškodnění vysoudí.
A proto by o nich člověk měl vědět. Aby věděl, kde najde zastání, kde se domůže svých práv. Bez jakékoliv námahy, bez jakéhokoliv rizika, že na tom nakonec ještě prodělá.
Protože tito právníci udělají vše za něj. Ochotně a spolehlivě. A není důvod, proč se svých nároků vzdávat.