Nevrtejte se v zemi sami

I když se leckdy o leckom říká, že staví takzvaně na zelené louce, neznamená to pochopitelně, že si vyhlédne nějaký kousek půdy a na tom se vrhne do budování nějakého objektu. To o stavění na zelené louce je jen takové rčení.

Ve skutečnosti se totiž jen tak na nějaké louce nestaví. A nestaví se ani na žádném jiném ke stavbě neurčeném pozemku. A to proto, že je třeba parcelu v první řadě připravit, aby budoucí objekt vůbec unesla a aby na ní tento bezpečně stál.

rypadlo na staveništi

Na takové parcele je tedy třeba provést náležité zemní práce. Je třeba ji zarovnat a také zpevnit či zajistit veškeré výkopy, ve kterých se pak zbudují základy domu nebo do nichž se zapustí zařízení typu septik, čistička nebo bazén.

Kdo už někdy něco podobného kopal, ten mi stoprocentně potvrdí, že se při tom sakra nadřel. A to zejména šlo-li o amatérsky prováděnou práci bez náležitého technického vybavení, prováděnou jenom jednoduchými nástroji typu krumpáč a lopata. A někdo, kdy už si to někdy zkusil, se mnou určitě bude souhlasit, že je lepší svěřit podobnou činnost někomu jinému a přijít až k hotovému. A to bez ohledu na to, je-li místem realizace takové zemní práce Praha nebo nějaké jiné místo.

stavební rypadlo

Když se to nechá na profesionálech, majících dlouholeté zkušenosti a také veškeré potřebné stroje a vybavení, je záruka, že se podobná práce jakéhokoliv rozsahu odvede rychle a spolehlivě, že odpovídá představám, jež o ní stavitel má. A to je samozřejmě něco mnohem lepšího než se s tím dřít osobně a vlastnoručně v nepřeneseném smyslu slova.

Mějte to na paměti. Zejména vy, kteří se třeba chystáte stavět, nebo vy, u nichž není vyloučené, že podobný nápad někdy dostanete. Protože by bylo skutečně nepříjemné se takovým pracem věnovat. A výkopy by pro vás navíc mohly být i nebezpečné. A je tedy lepší se všem podobným rizikům vyhnout a nechat to na někom jiném, kdo si s tím už poradí.