I vozidla uhlídat lze

Hlídat firemní vozidla může být dost nezáviděníhodný úkol. Přinejmenším z toho prostého důvodu, že jsou tato nejednou všechna v pohybu a každé zároveň míří někam jinam, takže ten, kdo je má sledovat, aby se pomalu rozkrájel.
Může to být tedy složitý úkol, ale také nemusí. Protože dnes už existuje i pomocník jménem satelitní sledování vozidel, který tuto činnost maximálně zjednodušuje.
Jedná se totiž o RMC systém, který umožňuje sledovat nejednu funkci, již to které vozidlo vykonává, a to virtuálně, bez nutnosti nacházet se v něm nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

zeměkoule

Majiteli takového vozidla nebo jiné oprávněné osobě tak stačí mít v podstatě jenom nějaký ten počítač, dokonce ani žádný extra software v něm nemusí být nainstalován, a už lze sledovat libovolný počet firemních vozidel, a to i na (klidně i velkou) vzdálenost.
Ať už je třeba hlídat automobily osobní či nákladní, ať už je záhodno zaměřit se na dodržování vytýčených tras, dodržování jízdního harmonogramu, kontrolu stylu jízdy řidičů, efektivitu odváděné práce, spotřebu nebo potenciální krádeže pohonných hmot nebo leccos jiného, je právě tento systém ideálním řešením. Protože právě tímto vše hravě kontrolovat lze.

Podobná efektivní kontrola nákladních vozidel s pomocí GPS pak může představovat až třicetiprocentní úsporu na provozních nákladech, u osobních to může dosahovat až dvaceti procent. A to je více než pádný důvod pro to, aby si majitel podobné firmy právě takovéto zařízení pořídil též. Protože je to jediný způsob, jak dosáhnout obdobných úspor, a to i tehdy, není-li v tom kterém kontrolovaném vozidle právě žádný nadřízený pracovník osobně přítomen. Vše se dá uhlídat – jak již zaznělo – od jednoho jediného počítače umístěného prakticky kdekoliv, a kanceláři nebo klidně i doma.

sledování gps

A zjištěná data nejen že odhalí případné nedostatky či dokonce lumpárničky zaměstnanců, ale usnadní i nemálo byrokratických záležitostí, jimiž se podobná firma musí zabývat též. A to je rovněž neocenitelná služba.
Takže je výhodou tento systém mít. Protože jinak by se to zkrátka v žádném případě všechno neuhlídalo. Ani kdyby se jeden na kusy rozkrájel.